Στον βυθό

Μαζί με τα κορμιά

τρίβονται και οι ψυχές,

πάνω σε συρμάτινα σεντόνια,

κλέβοντας αγκαθωτά φιλιά,

από κοχυλένια, υγρά μάτια.