Για να ξεκινήσεις…

…ή να συνεχίσεις

τυλίγεις

τα τελευταία

δέκα χρόνια

της ζωής σου

με ξεσκισμένα πανιά,

τα κλείνεις μέσα

σε χαρτόκουτα

και φεύγεις.